52 Polaroids : Week 8

February 22 - 28

Polaroid SX-70 + Impossible film

 

Outtakes

Polaroid SX-70 + Impossible film

Polaroid SX-70 + Impossible film